Chính Sách Bảo Mật Của Kingroom

1. Giới Thiệu

Chúng Tôi Là Ai:

Website: https://dautu.hmarketing.vn.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình.

2. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Thu Thập Thông Tin:

Từ trang web: Họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc.

Qua bình luận: Địa chỉ IP, chuỗi user agent của trình duyệt để phát hiện spam.

Tải ảnh lên: Khuyến nghị tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí (EXIF GPS).

Thông Tin Cần Thiết:

Để tư vấn, xác nhận đơn hàng, giao hàng, cung cấp thông tin và dịch vụ hỗ trợ.

3. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Xác Nhận và Giao Dịch:

Sử dụng thông tin để xác nhận và thực hiện các giao dịch.

Thông Tin Sản Phẩm và Khuyến Mãi:

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi.

Bảo Mật Thông Tin:

Cam kết không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác ngoại trừ các hoạt động đã thông báo.

4. Cookie và Công Nghệ Theo Dõi

Sử Dụng Cookie:

Để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, nhận diện và lựa chọn hiển thị.

5. Thời Gian Lưu Trữ và Bảo Quản Thông Tin

Lưu Trữ:

Thông tin cá nhân được lưu trữ trên hệ thống cho đến khi không cần thiết hoặc có yêu cầu xóa từ khách hàng.

6. Quyền Tiếp Cận và Bảo Vệ Thông Tin

Truy Cập Thông Tin:

Chỉ nhân viên và đối tác đáng tin cậy có quyền truy cập thông tin cá nhân.

Bảo Vệ Thông Tin:

Cam kết các đối tác tuân thủ chính sách bảo mật và chỉ sử dụng thông tin cho mục đích đã thỏa thuận.

7. Địa Chỉ và Thông Tin Liên Hệ

Địa Chỉ Công Ty:

Số 10, ngõ 9 đường Khuyến Lương, Hà Nội, Việt Nam.

Liên Hệ:

Hotline: 0789.500.777, Email: kingroomvn@gmail.com.

8. Quyền và Cơ Chế Giải Quyết Khiếu Nại

Quyền Của Khách Hàng:

Kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa, yêu cầu xóa thông tin cá nhân.

Khiếu Nại:

Mọi khiếu nại về vi phạm bảo mật được xử lý kịp thời.

9. Nội Dung Nhúng từ Website Khác

Chính Sách Cho Nội Dung Nhúng:

Các bài viết có thể bao gồm nội dung nhúng từ trang web khác.

10. Chia Sẻ Dữ Liệu và Phân Tích

Chia Sẻ Dữ Liệu:

Mô tả phạm vi và mục đích của việc chia sẻ dữ liệu.

Phân Tích:

Sử dụng dữ liệu cho mục đích phân tích và cải thiện dịch vụ.