1: Liên hệ 0985.021.096 để hẹn lịch tư vấn và mang mẫu tận nhà
2: tư vấn, khảo sát đo đạc tại nhà
3: Chốt mẫu và tạm ứng đặt hàng
4: Sản xuất rèm theo đơn đặt hàng 5: Lắp đặt và nghiệm thu đơn hàng